Politica Prutul cu privire la protecția datelor personale

Introducere

Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al Prutul SA.

Politica urmărește să prezinte abordarea Prutul SA ca Operator în materia datelor cu caracter personal și este adresată persoanelor fizice din afara organizației cu care Prutul SA vine in contact, inclusiv clienți si vizitatori ai site-ului Prutul, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali/legali, salariați ai partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali (oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”).

Politica urmărește, mai concret, să furnizeze următoarele informații:

(a) Identitatea și datele de contact ale Operatorului;
(b) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Prutul SA;
(c) Scopurile în care sunt prelucrate de Prutul SA date cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării.
(d) În cazul în care prelucrarea se face în scopul intereselor legitime ale Prutul SA, indicarea scopurilor respective;
(e) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
(f) Dacă este cazul, intenția Operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;
(g) Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;
(h) Existența dreptului de a solicita Operatorului, accesul persoanei vizate la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor și excepțiile și limitele acestor drepturi;

Politica Prutul SA are in vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Terminologia folosită în aceasta Politică are înțelesul din acest Regulament.

Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact menționate in Secțiunea 1.2 de mai jos.

1. Prezentare generală a Prutul SA

1.1 Identitatea și datele de contact ale Operatorului:

Denumire: PRUTUL SA
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/25/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC J17/25/1991
Cod unic de înregistrare: 1632862
Adresă sediu social: Galați, str. Ana Ipatescu nr. 12, jud. Galați
Contacte sediu social: Tel: 0236/460677; Fax: 0236/460616,
E-mail: office@prutul.ro, client@prutul.ro, clientagro@prutul.ro

1.2 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

În vederea facilitării interacțiunii dintre Prutul SA și dumneavoastră cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Prutul SA a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protectia datelor la nivel de societate „DPO”).
Datele de contact ale DPO sunt după cum urmează:
• Adresa postala: Galati, str. Brailei nr. 31, et. 2, jud. Galati; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;
• Adresă de email: gdpr@prutul.ro;
• Număr de telefon: 0740108552.

1.3 Tipuri de date personale care pot fi prelucrate de Prutul SA

Prutul SA poate prelucra, in funcție de situație:

(a) date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră;
(b) date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

Informațiile cu caracter personal pe care Prutul SA le poate prelucra pot, astfel, include, în funcție de situație:

(a) Informații de contact, ca de exemplu, adresa dumneavoastră poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon, numele dumneavoastră, societatea la care lucrați, funcția sau poziția dumneavoastră;
(b) Informații tehnice, ca de exemplu informații generate ca urmare a cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a website-ului nostru;
(c) Orice alte informații referitoare la persoana dumneavoastră pe care este posibil să ni le furnizați sau sa ne parvină indirect, chiar cu totul independent de abordarea Prutul SA, și care pot include și categorii speciale de date.

1.4 Interese legitime ale Prutul SA

După cum se indică mai jos, marea majoritate a prelucrărilor de date personale efectuate de Prutul SA în relația cu persoane din exteriorul societății privesc scopuri bazate pe interese legitime.

Acestea, după caz, includ:
(a) interesul legitim în furnizarea de bunuri și servicii de calitate clienților noștri;
(b) interesul legitim de promovare a produselor, brandului și reputației Prutul SA;
(c) interesul legitim de a dezvolta și implementa relații eficiente cu furnizorii și alți parteneri contractuali;
(d) interesul legitim in atragerea și asigurarea forței de munca necesare si calificate pentru derularea activităților Prutul SA;
(e) Alte interese legitime rezultând în conexiune cu proiectele urmărite de Prutul SA și evoluțiile cărora trebuie să le facă față în contextul activităților sale.

2. Scopurile prelucrării de date cu caracter personal de către Prutul SA

2.1. Scopurile în care Prutul SA prelucrează în prezent date cu caracter personal sunt:

a) Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul desfășurării activității;
b) Prelucrare de date personale in scopul de marketing;
c) Prelucrare de date cu caracter personal în scopul verificării, soluționării sesizărilor și reclamațiilor trimise pe adresele office@prutul.ro, client@prutul.ro sau clientagro@prutul.ro;
d) Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de recrutare.

2.2. Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru aceste scopuri poate fi:

(i) interesul legitim al Prutul SA sau al unei terțe părți;
(ii) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de stabilirea unui contract;
(iii) obligația legală;
(iv) consimțământul

2.3. Date cu caracter personal prelucrate pentru aceste scopuri pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus.

2.4. Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță. Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu aceste scopuri.

2.5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația muncii, contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Prutul SA sau de Prutul SA.

2.6. Raportat la scopurile de mai sus, obținerea de către Prutul SA a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia activati. Consecința neobținerii de către Prutul SA a datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili o relație ori imposibilitatea executării în mod adecvat a obligațiilor agreate.

2.7. Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, precum și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate in Secțiunea 3 de mai jos.

3. Drepturile și limitele drepturilor pe care le au persoanele vizate

În calitate de persoană vizată aveți drepturile prevăzute de legislația aplicabila, în limitele descrise acolo si menționate in continuare:

✓ Dreptul de acces al persoanei vizate
✓ Dreptul la rectificarea datelor personale
✓ Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
✓ Dreptul la restricționarea prelucrării
✓ Dreptul la portabilitatea datelor
✓ Dreptul la opoziție
✓ Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
✓ Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care Prutul SA are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a drepturilor, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

4. Alte informații

Prezenta Politică este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2018.

Protectia Datelor | spornic.ro